Dear Big Bad Wolf Fans,

We are going online! We would like to invite you to pre-register to our new website which is going to launch very soon. We only need a few details from you:

ถึงมิตรสหายมหกรรมหนังสือ Big Bad Wolf

เราพร้อมกลับมาจำหน่ายอีกครั้งทางช่องทางออนไลน์! ทั้งนี้ เราขอชวนคุณมาลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ใหม่ของเราซึ่งกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าทางช่องทางออนไลน์ โปรดกรอกข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ระบบกันได้เลย

อีเมล

ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปีเกิด

เบอร์มือถือ

Before we go live, we will be in touch with you via EMAIL with all the instructions on how you can get access to our 24 Hour Priority Sale. (VIP Pass)

เมื่อกรอกข้อมูลด้านล่างเสร็จเรียบร้อย เราจะติดต่อคุณกลับไปทางอีเมลพร้อมแจ้งรายละเอียดว่าคุณจะสามารถเข้าร่วมมหกรรมหนังสือออนไลน์ 24 ชม. และได้สิทธิเลือกสินค้าก่อนใครในรอบพรีวิวได้อย่างไร

ข้าพเจ้าต้องการรับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอต่างๆ จาก บิ๊กแบ๊ดวู้ฟบุ๊คส์

ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่บิ๊กแบ๊ดวู้ฟบุ๊คส์

ในการกด "ลงทะเบียน" ข้าพเจ้ายอมรับ 'นโยบายความเป็นส่วนตัว' ของบิ๊กแบดวู้ฟบุ้คส์ หรือนโยบายที่ใกล้เคียงกันซึ่งปรากฎอยู่ในหน้าลงทะเบียนของมหกรรมหนังสือออนไลน์บิ๊กแบดวู้ฟบุ้คส์ และในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงการแจ้งเตือนและเข้าใจเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว และถ้าหากมีความจำเป็น ข้าพเจ้าได้อนุญาตรวมถึงยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม